آغاز به کار احتمالی فعالیت های رئاکتور هسته ای کره شمالی

واحد مرکزی خبر نوشت:

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت فعالیت هایی در یکی از مراکز هسته ای کره شمالی مشاهده شده است که با فعالیت های مربوط به از سرگیری فعالیت یک رئاکتور هسته ای همخوانی دارد. 

کره شمالی ماه آوریل از تصمیم این کشور برای احیای فعالیت رئاکتور تحقیقاتی قدیمی این کشور در یونگ بیونگ خبر داد.
کارشناسان معتقدند این رئاکتور قادر به تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب های هسته ای است ولی کره شمالی تاکید کرد این کشور به دنبال دستیابی به توانایی بازدارندگی است.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سازمان تحت نظر وی در وین به نظارت بر فعالیت های این رئاکتور که عمدتا از طریق تصاویر ماهواره ای صورت می گیرد ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، آمانو در جمع 35 کشور عضو شورای حکام آژانس گفت‌:«از آنجایی که آژانس دسترسی به این مرکز ندارد ما نمی توانیم به قطع یقین از سرگیری فعالیت این رئاکتور را تایید کنیم.»

4949

کد N2805