هفته آینده در كمیسیون قضائی و حقوقی صورت می گیرد؛

بررسی طرح ممنوعیت بكارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار

مجلس

اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه نیز ضمن بررسی سؤال بشیری نماینده پاكدشت از وزیر دادگستری، مانده دستور روز یكشنبه را مورد بررس قرار می دهند.

طرح ممنوعیت بكارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار روز یكشنبه هفته اینده در كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یكشنبه هفته اینده بررسی طرح ممنوعیت بكارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار، بررسی طرح الحاق یك بند به ماده (524) قانون آیین‌دادرسی مدنی و بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده(505) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را در برنامه خود خواهد داشت.

همچنین اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه نیز ضمن بررسی سؤال بشیری نماینده پاكدشت از وزیر دادگستری، مانده دستور روز یكشنبه را مورد بررس قرار می دهند.

كارگروه حقوق خصوصی این کمیسیون نیز روز دوشنبه لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را بررسی می کند و كارگروه حقوق عمومی در همین روز بررسی طرح جرم سیاسی و كارگروه حقوق جزا بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را دستور کار خواهند داشت.

کد N2747