بررسی طرح جرم سیاسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس

مجلس

كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یكشنبه آخرین تحولات افغانستان و لبنان را مورد بررسی قرار می دهد.

كارگروه امنیت كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح جرم سیاسی می پردازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یكشنبه آخرین تحولات افغانستان و لبنان را مورد بررسی قرار می دهد.

اعضای این کمیسیون همچنین روز سه‌شنبه بررسی آخرین اخبار و تحولات بین‌المللی و بررسی و جمع‌بندی طرحها و لوایح ارجاعی به كمیسیون را در دستور کار خود خواهند داشت.

علاوه بر این كارگروه امنیت این کمیسیون روز سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح جرم سیاسی می پردازد.

كارگروه بسیج نیز یکشنبه ضمن ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه، بررسی تدوین قانون جامع بسیج را در برنامه های خود خواهد داشت.

كارگروه روابط خارجی نیز به بررسی لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی و موافقتنامه همكاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق خواهد پرداخت.

کد N2741