به منظور پاسخگویی به سوالات 5 نماینده؛

ربیعی روز سه شنبه به کمیسیون اجتماعی می‌رود

مجلس

بررسی طرح ساماندهی تعطیلات رسمی از برنامه های اعضای این کمیسیون در هفته اینده خواهد بود.

ربیعی با حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی به سوالات ایران‌پور نماینده مباركه، خسروی نماینده سمنان، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، آصفری نماینده اراك، فتح‌اله حسینی نماینده قروه و سرپل ‌ذهاب پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته آینده ضمن ادامه بررسی طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران به بحث و بررسی در مورد طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و بررسی طرح تعیین تكلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می پردازد.

همچنین اعضای این کمیسیون روز سه شنبه هفته آینده ضمن دعوت از گودرزی وزیر ورزش و جوانان به منظور ارائه برنامه‌های پیشرو میزبان ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز خواهند بود.

ربیعی با حضور در جلسه این کمیسون به سوالات ایران‌پور نماینده مباركه، خسروی نماینده سمنان، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، آصفری نماینده اراك، فتح‌اله حسینی نماینده قروه و سرپل ‌ذهاب پاسخ خواهد داد.

همچنین روز چهارشنبه نیز كارگروه رفاه اجتماعی این کمیسیون بحث و بررسی پیرامون موضوع ساماندهی ترددهای خطرزا در معابر عمومی را در دستور کاری خود دارد و ادامه بررسی طرح ساماندهی تعطیلات رسمی از برنامه های اعضای این کمیسیون در هفته اینده خواهد بود.

کد N2715