با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون اموزش صورت می گیرد؛

بررسی بودجه سال آینده مراكز آموزشی كشور

مجلس

دعوت از فرجی دانا وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری مجلس در روز سه شنبه از برنامه‌های اعضای این کمیسیون است که جهت پاسخگویی به سؤالات طبیب‌زاده به نمایندگی از سیزده نماینده و سوال لاهوتی به نمایندگی از پنج نماینده صورت می‌گیرد.

دعوت از فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجلس در روز سه شنبه از دیگر برنامه‌های اعضای این کمیسیون است که جهت پاسخگویی به سؤالات طبیب‌زاده به نمایندگی از سیزده نماینده و سوال لاهوتی به نمایندگی از پنج نماینده صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی روز یكشنبه تبادل اخبار و اطلاعات و ارائه گزارش جدرویش‌پور از سفر به یونسكو، بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون اصلاح تأسیس مدارس غیرانتفاعی، بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه و همچنین طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان را در دستور کار خود خواهد داشت.

همچنین روز دوشنبه جلسه كارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی و جلسه هیأت رئیسه و رؤسای كارگروههای این کمیسیون برگزار می‌شود.

در ادامه و در روز سه شنبه هفته اینده اعضای این کمیسیون با دعوت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات، معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان نوسازی مدارس، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس صندوق رفاه دانشجویان بودجه سال آینده مراكز آموزشی كشور را مورد بررسی قرار می‌دهند.

هاشمی وزیر بهداشت نیز در همین روز جهت پاسخگویی به سؤال جدگال میهمان اعضای کمیسیون آموزش خواهد بود.

همچنین دعوت از فرجی دانا وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری مجلس در روز سه شنبه از دیگر برنامه های اعضای این کمیسیون است که جهت پاسخگویی به سؤالات طبیب‌زاده به نمایندگی از سیزده نماینده و سوال لاهوتی به نمایندگی از پنج نماینده صورت می گیرد.

کد N2708