برلوسکنی از مجلس سنای ایتالیا اخراج شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

جناح راست و چپ در ایتالیا پس از گذراندن روزی پرتنش برکناری سیلویو برلوسکنی از عنوان سناتوری را اعلام کردند.
شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: سنای ایتالیا برلوسکنی را به دلیل اثبات فساد مالی وی از جمع سناتورها حذف کرد. گزارشگر این شبکه گفت: مجلس سنا در ساعت هفده و چهل و سه دقیقه به برکناری برلوسکنی به عنوان سناتور تصمیم گرفت. این تصمیم غیر منتظره نبود. جناح چپ بر این باور است که این تصمیم اجرای قانون و امری عادی است. چرا که برلوسکنی در پرونده فساد مالی محکوم شده است. اما جناح راست می گوید باید منتظر نظر دیوان عدالت اروپا در باره قانونی که به برکناری برلوسکنی منجر شد، ماند.

عده زیادی از طرفداران برلوسکنی در برابر اقامتگاه وی در رم تجمع کردند. هزاران نفری که در برابر منزل برلوسکنی تجمع کردند؛ منتظر سخنرانی رهبرشان برلوسکنی ماندند. معترضان روز برکناری برلوسکنی را روزی غم انگیز عنوان می کنند، اما قصد دارند به مبارزه ادامه بدهند. مجری سوال کرد: بارها صحبت از کناره گیری برلوسکنی از صحنه سیاست شده است، این بار اوضاع چطور است؟

گزارشگر گفت: از نظر قانونی دوران حضور برلوسکنی در عرصه سیاسی به پایان رسیده است. چرا که دیگر حق حضور در پارلمان را ندارد. وی دیگر نمی تواند به عنوان وزیر انتخاب شود. اما او قصد دارد به مبارزات سیاسی خود ادامه بدهد و حزب خود موسوم به فرسا ایتالیا را مجددا فعال کند. هدف او حفظ حمایت هشت میلیون رای دهنده ای است که همچنان طرفدار وی هستند. او این کار را با هدف وارد کردن افراد مورد نظر خود به عرصه سیاسی و به عنوان نماینده پارلمان و موفقیت جناح راست در انتخابات انجام خواهد داد.

5252

کد N2575