«شایسته سالاری» دروغی که مکرر، تکرار می شود!!!!

سیاسی

یکی از راه های موفقیت هر مجموعه ای واگذاری مدیریت به افرادلایق و شایسته است.اما دریغ از کمترین توجه به این موضوع در جامعه ما.

کد N2479