کلیپ صدمین روز دولت یازدهم با هم نوایی و تک نوازی هنرمندان

گزارش 100 روزه دولت یازدهم,دولت یازدهم,حسن روحانی

کلیپ «نو سَفر» به مناسبت یکصدمین روز تشکیل دولت دکتر حسن روحانی توسط حسین دهباشی ساخته شد. در این کلیپ گوشه​هایی از سخنان رئیس جمهور در مراسم تنفیذ انتخاب و با زبان‌ها و لهجه‌هایِ رایج در کشور هم نوایی شده است.

/2929

کد N2470