اتحادیه اروپا از طرح پیشنهادی لغو تحریم های ایران خبر داد

ایرنا نوشت:

مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه طرح پیشنهادی لغو تحریم های ایران را در دست دارد.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه می تواند همزمان با اجرای توافق ژنو برخی تحریم های ایران را درماه دسامبر یا ژانویه(آذریا دی) لغو کند

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آلمانی ˈد پ آˈ که روز سه شنبه منتشر شد، مایکل مان اظهار کرد: در زمان حاضر پیشنهادی برای کاهش تعدادی از تحریم ها وجود دارد.

وی گفت: در این مرحله نمی توانم بگویم که چه زمانی تصمیم های اولیه در مورد این مساله گرفته خواهد شود ولی این امر می تواند در ماه دسامبر یا ژانویه باشد.

مایکل مان بیان کرد: کارشناسان اتحادیه اروپا باید پیش نویس اصلاحیه های مربوط به قانون تحریم ها را که بعدا به تایید وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه خواهد رسید، تهیه کنند.

مایکل مان با اشاره به این مطلب که باید هماهنگی هایی نیز با ایران صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: ˈمهم است که هر دو طرف توافقنامه ژنو را اجرا کنندˈ.

/2727

کد N2461