روایت رئیس جمهور از خالی شدن سفره مردم و قول رشد اقتصادی سه درصدی تا پایان سال 93

حجت الاسلام حسن روحانی در گزارشی که به مناسبت 100 روزه شدن عمر دولتش ارائه داد بار دیگر از رشد منفی اقتصادی در دولت قبل سخن گفت و وعده داد که تا پایان سال آینده رشد اقتصادی کشور به مثبت سه برسد.

روایت رئیس جمهور از خالی شدن سفره مردم و قول رشد اقتصادی سه درصدی تا پایان سال 93حجت الاسلام حسن روحانی در گزارشی که به مناسبت 100 روزه شدن عمر دولتش ارائه داد بار دیگر از رشد منفی اقتصادی در دولت قبل سخن گفت و وعده داد که تا پایان سال آینده رشد اقتصادی کشور به مثبت سه برسد.

این بخش از سخنان رئیس جمهور را در این ویدئو ببینید.

 

 

 

/2929

 

کد N2456