تقدیر حدادعادل از تیم مذاکره کننده از تریبون مجلس/به تیم خودمان اعتماد داریم ولی به تیم مقابل نه

رئیس مجلس هفتم از تیم مذاکره کننده هسته​ای و وزیر امورخارجه تشکر کرد.

تقدیر حدادعادل از تیم مذاکره کننده از تریبون مجلس/به تیم خودمان اعتماد داریم ولی به تیم مقابل نهرئیس مجلس هفتم از تیم مذاکره کننده هسته​ای و وزیر امورخارجه تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامعلی حدادعادل هم از تیم مذاکره کننده و هم از رهبر انقلاب به دلیل اعتماد به تیم مذاکره کننده تشکر کرد و گفت: ما هم به این مذاکرات و تیم هسته​ای خوشبینیم اما به تیم مقابل بدبین هستیم.

شرح سخنان وی در حضور وزیر امورخارجه که برای ادای توضیحاتی درباره مذاکرات ژنو 3 به مجلس آمده بود را در این فایل صوتی بشنوید.

 

 

/2929

 

کد N2429