اسنودن مچکریم!

ادوارد اسنودن متشکریم»، این جمله ای است که اخیراً بر روی اتوبوسی شهری در واشنگتن ظاهر شد.

اسنودن مچکریم!ادوارد اسنودن متشکریم»، این جمله ای است که اخیراً بر روی اتوبوسی شهری در واشنگتن ظاهر شد.

 

 

آگهی تشکر از آقای اسنودن، جوانی که در خدمت آژانس امنیت ملی آمریکا، «ان اس ای»، بود و از برنامه بسیار وسیع جاسوسی این کشور از شهروندان و مقامات پرده برداشت، ایده بنیاد غیرانتفاعی «مشارکت برای عدالت مدنی» است.

این بنیاد با کمکهای مالی که مردم می فرستند در صدد افزودن بر تعداد آگهی هاست.

کارل مِسینئو، از این بنیاد می گوید: «وقت آن فرا رسیده تا به تجسس و دخل و تصرف در ایملیها، جی میل، و شنود مکالمات توسط ان اس ای پایان داده شود. من هرگز چنین چیزی را امضاء نکرده ام. شهروندان آمریکا مخالف تجسس ان اس ای هستند. مایلیم به مردمی که این آگهی را بر روی اتوبوس می بینند بگویم بدانند که آن دقیقا فکر و حرف میلیونها نفر دیگر نیز هست.»

کمیته شماره سه سازمان ملل متحد نیز، روز سه شنبه، بدون این که از کشور خاصی نام ببرد بر ضرورت توقف تجسس الکترونیکی از دولتها و اشخاص تاکید کرد.

پیتر ویتیگ، فرستاده آلمان در سازمان ملل متحد در همین خصوص گفت:« برای اولین بار، در چارچوب سازمان ملل متحد، این قطعنامه صراحتا اعلام می دارد که همان حقوقی که مردم بوقت معمولی و عدم استفاده از اینترنت دارند در زمانی که آنلاین هستند نیز باید محافظت گردد.»

افشاگر جوان آمریکایی که با دریافت پناهندگی موقت یکساله در روسیه به سر می برد در کشور خودش به اتهام درز اطلاعات محرمانه دولتی تحت پیگرد قانونی است.

واشنگتن با بیم از این که ادوارد اسنودن هنوز هزاران سند و حرف نگفته دارد، در پی استرداد و محاکمه اوست.

منبع: یورونیوز

52261

کد N2146