راند سوم برای خانم صدراعظم

آخرین خبرهای رسیده از آلمان حاکی از توافق و ائتلاف حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با حزب سوسیال دموکرات چپ میانه این کشور است.

راند سوم برای خانم صدراعظمآخرین خبرهای رسیده از آلمان حاکی از توافق و ائتلاف حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با حزب سوسیال دموکرات چپ میانه این کشور است.

 

 

 

اکنون و درصورت رای مثبت تمام سوسیال دموکراتها در سراسر آلمان، این توافق مهر تایید خورده و ائتلاف مشروعیت خواهد یافت. اگر چنین اتفاقی بیافتد خانم مرکل خواهد توانست ماه آینده میلادی و برای سومین بار سوگند یاد کند.

این توافق پس از مصالحه این دو حزب بر سر حداقل دستمزد و نیز انجام تغییرات در نظام بازنشستگی در این کشور صورت می گیرد.

منبع: یورونیوز

52261

کد N2128