2014 سال همبستگی بین المللی با ملت فلسطین

آفریقا و خاورمیانه

سازمان ملل سال آینده میلادی را به عنوان "سال همبستگی بین المللی با ملت فلسطین" نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن سال 2014 سال همبستگی با ملت ستمدیده فلسطین نام گرفت. در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل، این طرح که مورد حمایت بیش از 30 کشور جهان بود با 110 رای موافق، 7 رای مخالف و 56 رای ممتنع به تصویب رسید.

بر این اساس استرالیا، کانادا، مجمع الجزایر میکرونزی، اسرائیل و جزایر مارشال، پالائو، و آمریکا جزو مخالفان قطعنامه مذکور بودند. با این حال سازمان ملل ضمن تصویب این قطعنامه خواستار تلاش همه کشورهای عضو برای تحقق حقوق مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و حمایت از روند سازش خاورمیانه به منظور تشکیل دو کشور در مرزهای پیش از 1967 شد.

به تازگی نیز کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و انسانی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آراء پیش نویس قطعنامه موسوم به "حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود" را تصویب کرد. این پیش نویس با 165 رای موافق در مقابل 6 رای مخالف از جمله رژیم اسرائیل، آمریکا، کانادا، میکرونزی، جزایر مارشال، پالائو و 3 رای ممتنع پاراگوئه، تونگو و کامرون به تصویب رسید.