دیدار خداحافظی سفیر ایران در کی یف با وزیرامور خارجه اوکراین

سیاست خارجی

اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف با کوژارا وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت،مناسبات دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است و هر چند تراز تجاری در مقطع ماموریت اینجانب دو برابر شده است ولیکن هنوز متناسب با ظرفیت های واقعی دو کشور نمی باشد و ظرفیتهای فراوان دیگری بین دو کشور وجود دارند که میبایست شناسایی و احیا شود.

وی افزود: ما امیدواریم با برگزاری هر چه زودتر پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گامهای بلندی در چهار چوب منافع مشترک و تامین مناسبات دو جانبه برداریم.

اکبر قاسمی با اشاره به سوابق و زمینه های مشورتها و رایزنی های فعال بین وزرای خارجه دو کشور و معاونین آن ها اظهار داشت، وزرای دو کشور همواره در چهار چوب روابط راهبردی دو کشور با یکدیگر در رایزنی های مستمر سالیانه بوده اند و ابراز امیدواری کرد تا نشست های وزرای خارجه و معاونین دو کشور بزودی شکل گیرد.

کوژارا با اشاره به نقش سازنده و فعال سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارتقای روابط دو کشور اظهار داشت، نقش فعال جنابعالی در ارتقای مناسبات دو کشور قابل توجه محافل اوکراینی بوده است و ما از برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از سوی ارگانهای ذیربط حمایت می کنیم.

کوژارا با اشاره به حادثه تروریستی  برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، اظهار داشت ما نسبت به این رخداد نگرانی خود را اعلام میداریم.

وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به ضرورت شکل گیری رایزنی های بین وزرای خارجه دو کشور ابراز علاقه نمود تا مکانیزم این امر توسط رایزنی های دیپلماتیک تبلور یابد.

همچنین در این دیدار آخرین تحولات سوریه و مذاکرات 1+5 مورد تبادل نظر قرار گرفت.