جهانگیرزاده در گفتگو با مهر:

حرف مجریان برنامه تلویزیونی رئیس جمهور بوی مجیزگویی داشت/ انتقادات روحانی از دولت گذشته تند بود

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن ضعیف خواندن عملکرد مجریان صدا و سیما در مصاحبه با رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در گزارش 100 روزه بیشتر مایل بود که گزارش دهد درچه شرایطی دولت را تحویل گرفته به نظر می رسد این بحث از اظهارات ایشان تند بود.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص گزارش رئیس جمهور از عملکرد 100 روزه دولت گفت: روحانی به وعده خود عمل کرد و به مردم گزارش 100 روزه داد، این گزارش امیدبخش بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حفظ جایگاههای قانونی بویژه اصرار ایشان بر جایگاه مقام معظم رهبری در نظام از عناصر برجسته صحبت هایش ایشان بود.

وی تسلط روحانی بر آمار و ارقام را از نکات مثبت گزارش رئیس جمهور برشمرد و افزود: ایشان در گزارش 100 روزه قول هایی در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی دادند که در آینده قابل سنجش است.

جهانگیرزاده تاکید کرد: البته به بخش هایی از صحبت های ایشان نیز انتقادهایی وارد است. فضای عمومی کشور و مذاکرات ژنو ایجاب می کند وحدت و انسجام بیشتری در کشور وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: روحانی در گزارش دیشب بیشتر مایل بود گزارش دهد که دولت را در چه شرایطی را تحویل گرفته و به نظر می رسد این بخش از اظهارات ایشان تند بود، شرایط ایجاب می کند از حاشیه ها پرهیز کنیم.

نماینده مردم ارومیه با انتقاد از نحوه مصاحبه مجریان این برنامه تلویزیونی نیز افزود: مجریان علیرغم این افراد متبحری در بخش های مورد نظر بودند اما نماینده افکار عمومی کشور در آن مصاحبه نبودند و بیشتر نظرات شخصی خودشان را بیان می کردند. انتظار چالش بیشتری از مجریان صدا و سیما در این مصاحبه داشتیم.

وی گفت: بیان حرفهایی که بوی مجیز می دهد از سوی مجریان در برنامه تلویزیونی خطاب به رئیس جمهور درست نبود، قطعا رئیس جمهور نیز این گونه حرکات را نمی پسندند.