| 124315

اعلام آمادگی رسمی دمشق برای شرکت در نشست ژنو۲

سیاسی

هیئت سوری برای تحویل قدرت به کسی به ژنو نمی‌رود بلکه برای مشارکت و گفت‌و‌گو با کسانی به آنجا می‌رود که مصلحت ملت سوریه را دنبال می‌کنند و در پی راه حل سیاسی برای بحران هستند.

مقام‌های دمشق به طور رسمی اعلام کردند که در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ شرکت می‌کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که سوریه بار دیگر بر مشارکت خود در ژنو۲ تاکید می‌کند.
در این بیانیه آمده است که دمشق هیئتی رسمی به نمایندگی از دولت سوریه و با دستور «بشار اسد» رئیس‌جمهوری این کشور به ژنو۲ می‌فرستد.
در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است که این هیئت خواسته‌های ملت سوریه و در رأس آن‌ها پایان دادن به تروریسم را همراه خود دارد.
در این بیانیه آمده است که هیئت سوری برای تحویل قدرت به کسی به ژنو نمی‌رود بلکه برای مشارکت و گفت‌و‌گو با کسانی به آنجا می‌رود که مصلحت ملت سوریه را دنبال می‌کنند و در پی راه حل سیاسی برای بحران هستند.

کد N1873