اوزدیل نامی در گفتگو با مهر:

اکو فرصت مغتنمی برای قبرس شمالی است/ استقبال از گسترش روابط با ایران