یک فوریت طرح حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت بررسی طرح قانونی حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه  علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به یک فوریت بررسی طرح قانونی حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری رای مثبت دادند.

این طرح با امضای 37 نماینده تقدیم هیات رئیسه شد که فوریت آن با 131 رای مثبت ، 18 رای منفی و 7 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

به گزارش مهر ، تصدی امور مربوط به ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در قوه مجریه، شیوه ثبت اختراع، چگونگی افشاء، زمان افشاء و کفایت افشاء، هماهنگی با قوانین بین‌المللی و سازمان‌های جهانی، ثبت اختراع با توجه به اسناد بالادستی و اعتباربخشی به اختراعات را از جمله نکات برجسته این طرح است.

قانونی مالکیت صنعتی ثبت اختراع در حال حاضر یک قانون آزمایشی است و بعد از اتمام دوره اجرای آزمایشی آن که در سال 86 مصوب شد، مجلس شورای اسلامی این قانون را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد که اردیبهشت سال 93 این مدت آزمایشی نیز به اتمام خواهد سید.