بشار اسد :

کاخ ریاست جمهوری به روی قاتلان مردم سوریه بسته است/ شاید پسر جنبلاط را به حضور بپذیرم

آفریقا و خاورمیانه

کسانی که با اسد دیدار کرده اند، از قول رئیس جمهوری سوریه در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی سیاستمداران عرب و لبنانی از جمله جنبلاط برای دیدار با وی، نقل کرده اند درهای کاخ المهاجرین(کاخ ریاست جمهوری) به روی کسانی که در ریختن خون سوری ها مشارکت دارند، باز نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، البته بشار اسد گفته است کسانی که برای اصلاح اشتباهات خود تلاش کنند، فقط می توانند به دمشق سفر کنند، نه بیشتر(نمی توانند وارد کاخ ریاست جمهوری شوند)

اسد در خصوص ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفته است او نمی تواند وارد کاخ المهاجرین شود، شاید پسرش، تیمور بتواند.

روزنامه الاخبار به این مطلب اشاره کرده است که جنبلاط سقف هماهنگی خود با جریان هشت مارس(طرفدار مقاومت) را از طریق دیدارهای سیاسی افزایش داده است و آخرین آن، دیدار با اسعد حردان رئیس حزب سوری ملی اجتماعی بود.

منابع حزب سوسیالیست ترقیخواه به الاخبار گفته اند این دیدار مثبت بود و مسائل مختلفی در آن بررسی شد.

روزنامه الاخبار نوشت روند مثبت در رابطه میان جنبلاط و همپیمانان سوریه در لبنان به معنای این نیست که همین روند در دمشق حاکم باشد.