واشنگتن پست منتشر کرد؛

نظرات اساتید آمریکایی علوم سیاسی درباره توافق هسته ای با ایران

ایران در جهان

یک روزنامه آمریکایی در مطلبی اقدام به انتشار نظرات اساتید برجسته علوم سیاسی آمریکا درباره توافق هسته ای ایران و آمریکا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مت کروئینگ استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون درباره توافق اخیر می گوید: برخی با پیش داوری این توافق را یک پیشرفت تاریخی می دانند و معتقدند که این توافق برای ما زمان را خواهد خرید، اما هنوز زود است اعلام کنیم که پیروز شده ایم.

کولین کاهل دیگر استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون در این باره معتقد است: هر چند هیچ توافق دیپلماتیک بی عیب و نقصی وجود ندارد، اما این توافق نامه با وجود اشکالات ویژگی های خاص خود را دارد.

دن درزنر استاد علوم سیاسی بین الملل داشگاه تافتس نیز خطاب به مخالفان این توافق می گوید: در حال حاضر مخالفت با این توافقنامه کاری نمی کند به جز اینکه اعتبار شما را در صورت رسیدن به یک توافق جامع و نهایی در آینده تخریب می کند.

استفان والتز استاد دانشگاه هاروارد نیز به پارادوکس ها و اختلاف نظرها درباره این توافق اشاره و تاکید می کند: اختلاف نظر وجود داد به طوریکه موافقان این توافقنامه معتقدند خطر ایران هسته ای مهم نیست در حالیکه مخالفان آن فکر می کنند که خطر برنامه هسته ای ایران قریب الوقوع و جدی است.

پیتر فیور استاد دانشگاه دوک هم در باره توافق اخیر می گوید: اوباما این نکته را آشکار کرد که تمایلی به توسل به گزینه نظامی ندارد و فقط زمانی آن را مد نظر قرار خواهد داد که ایران به سمت سلاح هسته ای حرکت کند و تمام راه های دیپلماتیک جوابگو نباشند.