امیر آبادی فراهانی در گفت وگو با ایلنا:

فضای اکثریت مجلس حالت تهاجمی نسبت به دولت ندارد

مجلس

سوال کردن از وزیر امری طبیعی است و حرف تازه‌ای نیست که از آن هراس داشته باشیم/ به دنبال تعامل بیشتر با دولت و همسویی با برنامه‌های آن هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس نهم معتقد است؛ فضای اکثریت مجلس حالت تهاجمی نسبت به دولت ندارد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با اشاره به حضور ظریف در مجلس و طرح سوال از وزیر علو تحقیقات و فنآوری گفت: وزرایی که در دولت در حال فعالیت هستند از مجلس رأی اعتماد دریافت کردند و باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر نمایندگان باشند.

به گفته وی؛ این موضوع به معنای سهم خواهی از وزیر و یا دولت نیست بلکه به معنای تعامل بیشتر با دولت و همسویی با برنامه‌های ان است.

نماینده قم درمورد سوال ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس از وزیرعلوم گفت: سوال کردن از وزیر امری طبیعی است و حرف تازه‌ای نیست که از آن هراس داشته باشیم.

این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چرا فضای مجلس در مورد وزیر علوم به سمت استیضاح گرایش دارد، بیان داشت: به هیچ وجه اینگونه نیست و فضای اکثریت مجلس حالت تهاجمی نسبت به دولت ندارد.

کد N1232