یک نظرسنجی نشان داد؛

حمایت مردم آمریکا از توافق هسته ای 1+5 و ایران/ لزوم جلوگیری از تصویب تحریم های جدید