بیانیه پایانی بیست و یکمین اجلاس شورای وزیران اکو در تهران

سیاست خارجی

شورای وزیران اکو در پایان بیست و یکمین اجلاس خود که در تهران برگزار شد، بیانیه ای را در 15 بند صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه ضمن تاکید بر موفقیتها و پیشرفتهای سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در دو دهه گذشته ، لزوم ارائه راهکارهای جدید و بکار گیری سیاستها و مکانیزمهای لازم با هدف ایجاد تغییرات در اکو با در نظر گرفتن نیازها و انتظارهای کشورهای عضو، مورد توجه قرار گرفته است.

در این بیانیه همچنین اعلام شده که در مورد بازبینی و اصلاح ساختار دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی در سال 2014میان اعضاء توافق شده است . همچنین اعضاءضرورت تجارت بین کشورهای اکو را مورد توجه قرار داده و خواستار تسهیل این امر و برداشتن موانع در این رابطه از جمله در حوزه راه و ترابری شده اند.

اعضای اکو در بیانیه خود بر توسعه همکاری میان کشورهای عضو در زمینه انرژی تاکید کرده و لزوم همکاری سازمان اکو با سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را خاطر نشان ساخته اند . همچنین در این بیانیه از نهادهای منطقه ای و بین المللی و کشورهای عضو برای  سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به حمل و نقل اکو دعوت به عمل آمده است.

در این بیانیه همچنین از حمایتهای اکو در چارچوب فرایند استانبول از تحقق صلح و ثبات در افغانستان قدر دانی شده است.

در پایان این بیانیه نیز از تلاشها و کمکهای  دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و دیگر مقامات ایرانی در جهت برگزاری بیست و یکمین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو ) در تهران تشکر و قدر دانی شده است.