چاک هیگل از توافقنامه هسته ای با ایران استقبال کرد

ایران در جهان

وزیر دفاع آمریکا هم بطور علنی از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 حمایت کرده و آن را توافقی بزرگ خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی ، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در اولین اظهار نظر علنی درباره توافقنامه هسته ای گروه 1+5 با ایران مدعي شد: این توافق که موجب کند شدن سرعت پیشرفت برنامه هسته ای ایران می شود کمترین خطر را متوجه آمریکا می کند.

وی در گفتگو با یو اس تودی گفت: البته این توافق ریسک هایی هم برای آمریکا دارد اما هیچ چیز ارزشمندی بدون ریسک به دست نمی آید. اما من معتقدم در این توافقنامه میزان ریسک برای ما حداقل است.

چاک هیگل که در دفتر کارش در پنتاگون سخن می گفت از توافقنامه اخیر به عنوان توافقی بزرگ نام برده و درباره نگرانی رژیم اسرائیل در این خصوص گفت: من مخالفت آنها با این توافق را درک می کنم اما ما (دو متحد) درباره تهدیدات  برنامه هسته ای ایران توافق نظر داریم.