پیشنهاد روز: ایران هسته‌ای

آب سنگین,گزارش,همشهری آنلاین,آشنایی با ایران هسته‌ای,شکافت هسته‌ای,گروه 1 5,سانترفیوژ,کیک زرد

همشهری آنلاین: انرژی هسته‌ای، نتیجه یک واکنش درون هسته اتم است و البته این جمله نوک یک کوه یخ است و پیکره اصلی در زیر آب.

میز آنلاین > گزارش- همشهری آنلاین:
انرژی هسته‌ای، نتیجه یک واکنش درون هسته اتم است و البته این جمله نوک یک کوه یخ است و پیکره اصلی در زیر آب.

حتما با نام گروه 1+5 در خبرها زیاد برخورد داشته‌اید. اما درباره آب سنگین چه می‌دانید؟ درباره کیک زرد چطور؟ سانترفیوژ چطور؟

قرار نیست اینجا همه این موارد را بشکافیم؛ به خصوص که پای شکافت هسته‌ای هم در میان است.

پیشنهاد روز همشهری آنلاین این است که اگر می‌خواهید از اصطلاحات و روند خبرهای مرتبط با انرژی هسته‌ای کاملا سر دربیاورید یک کلیک کنید و بروید اینجا: آشنایی با ایران هسته‌ای

در انتهای مبحث آشنایی با ایران هسته‌ای؛ مقولات مرتبط را هم که بعد از عبارت  "در همین زمینه" آمده است از دست ندهید.