توضیح وزارت امور خارجه به برخی مطالب منتشره در سایت کاخ سفید:

آنچه سایت کاخ سفید منتشر کرده؛ خلاف واقعیت است

سیاست خارجی,مرضیه افخم

آنچه در سایت کاخ سفید به عنوان برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) منتشر شده، برداشت یک جانبه از متن مورد توافق در ژنو بوده که متأسفانه برخی رسانه‌ها برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) را به عنوان متن توافق ژنو ترجمه و منتشر کرده‌اند.

مرضیه افخم(سخنگوی وزارت امـور خـارجه) درخصوص بـرگه اطـلاع رسانـی (Fact Sheet) منتشره از سوی دولت آمریکا که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان متن توافق ترجمه و منتشر شده است؛ اظهار داشت: سه دور مذاکرات فشرده جمهوری اسلامی ایران با گروه کشورهای 1+5 در ژنو و ساعت‌ها مذاکرات کارشناسی نهایتاً منجر به صدور برنامه اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 گردید که متن مورد توافق، ساعاتی پس از پایان مذاکرات (در تاریخ 3 آذر ماه 1392) در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متن چهار صفحه‌ای برنامه اقدام مشترک، نتیجه توافقات انجام شده در مذاکرات ژنو بوده و تمامی جملات و کلمات این متن باتوجه به ملاحظات همه طرف‌ها تنظیم گردیده و یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات، دقت در انتخاب و درج واژه‌ها در متن برنامه اقدام مشترک به ویژه از سوی هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بوده است.

افخم در ادامه اظهار داشت: آنچه در سایت کاخ سفید به عنوان برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) منتشر شده، برداشت یک جانبه از متن مورد توافق در ژنو بوده و برخی توضیحات و واژه‌ها در این برگه مغایر با متن برنامه اقدام مشترک می‌باشد که متأسفانه برخی رسانه‌ها برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) مذکور را به عنوان متن توافق ژنو ترجمه و منتشر کرده‌اند که خلاف واقعیت می‌باشد.

کد N495