كنعانی مقدم در گفت‌وگو با ایلنا:

اصولگرایان در انتخابات مجلس شكست می‌خورند

سیاست داخلی

برای رسیدن به وحدت نیاز به انسجام درونی، ترمیم تشكیلاتی و آسیب‌شناسی است كه اصولگرایان در این راستا هیچ كار قابل توجه‌ای انجام نداده‌اند.

دبیركل حزب ایستادگی با اشاره به شكست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: احزاب اصولگرا با توجه به اینكه در انتخابات ریاست‌جمهوری شكست خورده‌اند، عزم خود را جزم كرد‌ه‌اند تا تركیب و وضع موجود حفظ كنند یا اكثریت مجلس آتی را در اختیار داشته باشند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشكل اصولگرایان در عدم‌انسجام این امر متحقق نشود.

حسین كنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تائید شروع برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت: یكی از برنامه‌های احزاب شركت در انتخابات است و برای حضور بهتر در این انتخابات، احزاب اصولگرا نیز اقداماتی برای شناخت محیط و انجام یارگیری و شناسایی افراد انجام داده‌اند.

دبیركل حزب ایستادگی با اشاره به شكست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: احزاب اصولگرا با توجه به اینكه در انتخابات ریاست‌جمهوری شكست خورده‌اند، عزم خود را جزم كرد‌ه‌اند تا تركیب و وضع موجود حفظ كنند یا اكثریت مجلس آتی را در اختیار داشته باشند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشكل اصولگرایان در عدم‌انسجام و رهبری این امر متحقق نشود.

وی در ادامه بیان اینكه جریان اصولگرایی باید دست به آسیب‌شناسی بزند، اظهار داشت: اصولگرایان باید قبل از هر چیز با آسیب‌شناسی خود از انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی دست به ترمیم تشكیلاتی خود بپردازند و با مشخص ساختن رابطه خود با دولت قبلی به سوالات افكار عمومی مبنی بر چرایی سكوت در برابر اقدامات احمدی‌نژاد جواب داد.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال كه آیا اصولگرایان در انتخابات آتی به وحدت می رسند، رسیدن به این مهم را در شرایط فعلی غیرممكن دانست و اظهار داشت: برای رسیدن به وحدت نیاز به انسجام درونی، ترمیم تشكیلاتی و آسیب‌شناسی است كه اصولگرایان در این راستا هیچ كار قابل توجه‌ای انجام نداده‌اند.

کد N491