فراخوانده شدن کودک 10 ساله بحرینی برای بازجویی

آفریقا و خاورمیانه

عوامل رژیم آل خلیفه در راستای سیاست های سرکوبگرانه خود یک کودک 10 ساله را برای بازجویی فراخواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مسئولان رژیم آل خلیفه در راستای سیاست های سرکوبگرانه خود "علی عیسی" کودک 10 ساله بحرینی را برای بازجویی فراخواندند. این کودک ساکن منطقه بنی جمره است و به دلایل اینکه چرا از سوی نیروهای آل خلیفه فراخوانده شده است اشاره ای نشده است.

در همین راستا دادستانی کل بحرین پدر شهید علی الشیخ را به علت مشارکت در تظاهرات مردمی به 15 روز حبس برای بازجویی محکوم کرد. به شهادت رساندن کودکان و نوجوانان بحرینی و بازداشت پدرانشان یکی از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه است.

علی الشیخ نوجوان 15 ساله بحرینی توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید و این در حالی است که عامل قتل وی محاکمه نشد.