تایید فلج اطفال در حومه دمشق از سوی سازمان بهداشت جهانی

آفریقا و خاورمیانه

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی بیماری فلج اطفال در حومه دمشق و حلب را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان بهداشت جهانی وجود بیماری فلج اطفال در حومه دمشق و حلب در سوریه را تایید کرد. این سازمان پیش از این از بیماری فلج اطفال در میان کودکان سوری در منطقه شمال شرق سوریه خبر داده بود.

این در حالی است که طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی این بیماری از سال 1999 در سوریه ریشه کن شده بود. جلوگیری گروه های مسلح از ارسال دارو به مناطق درگیر در سوریه یکی از عوامل شیوع بیماری فلج اطفال در سوریه است که با توجه به اینکه این بیماری مسری است و احتمال شیوع در منطقه وجود دارد نگرانی های بسیاری را به همراه داشته است.