در پایان نشست شورای وزیران اکو/

ریاست اکو به ایران منتقل شد/ عکس یادگاری وزیران خارجه اکو

دولت

در پایان بیست و یکمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اکو ریاست این سازمان به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن ریاست یک ساله جمهوری آذربایجان بر سازمان همکاری های اکو ریاست این سازمان به کشورمان واگذار شد.

در نشست امروز شورای وزیران اکو، وزیر امور خارجه آذربایجان پس از ارایه گزارش یک ساله از عملکرد و اقدامات صورت گرفته ریاست سازمان همکاری های اکو را به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

همچنین با پایان یافتن نشست شورای وزیران اکو و واگذاری ریاست این سازمان به جمهوری اسلامی ایران وزیران خارجه کشورهای عضو اکو عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش مهر، قرار است تا دقایقی دیگر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشستی با خبرنگاران داخلی و خارجی حضور پیدا کنند.