اخبار 15 خرداد

شهری, ایستگاه ۱۵ خرداد

ایستگاه ۱۵ خرداد امروز پذیرش مسافر ندارد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: ظهر روز عاشورا همزمان با برگزاری مراسم خیمه سوزان در میدان ۱۵ خرداد، پذیرش مسافر در این ایستگاه مترو انجام نمی‌شود.