اخبار کشتار

گوشت الاغ، ذبح الاغ، کشتارگاه، اخبار اجتماعی، اجتماعی، اداره محیط زیست، اداره محیط زیست فلاورجان

محل ذبح الاغ‌ها هنوز معلوم نیست

رییس اداره محیط زیست فلاورجان گفت: صحت صحبت‌های مطرح شده در فیلم منتشر شده بر روی شبکه‌های مجازی و اینکه مکان ذبح الاغ‌ها در فلاورجان است یا خیر هنوز مشخص و تأیید نشده است.