اخبار میرزایی نکو صالحی امیری

قاسم میرزایی نکو، نطق قاسم میرزایی نکو، میرزایی نکو صالحی امیری، قاسم میرزایی نکو امروز، مخالف وزیر ارشاد، نطق میرزایی نکو، رای اعتماد، جلسه رای اعتماد،

نطق «قاسم میرزایی نکو» نماینده مخالف «وزیر پیشنهادی ارشاد» | تاثیر خاتمی بر رای روحانی را فراموش نکنید!

قاسم میرزایی نکو نماینده مخالف وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دقایقی پیش در مجلس شورای اسلامی نطقی تند داشت. بخش هایی از نطق قاسم میرزایی نکو در مخالفت با صالحی امیری را بخوانید...