اخبار فطریه امسال

عید فطر، عید فطر 97، فطریه 97، فطریه سال 97، میزان فطریه 97، میزان فطریه، فطریه 97 چقدر است، زکات فطره، زکات فطره 97، فطریه امسال، مبلغ فطریه، مبلغ زکات فطره، میزان زکات فطره، مبلغ فطریه 97، مبلغ زکات فطره 97، میزان زکات فطره 97، میزان فطریه، میزان فطریه 97، فطریه چقدر است،

فطریه 97 چقدر است؟ | مبلغ و میزان زکات فطره امسال، از نظر مراجع تقلید

فطریه 97 چقدر است؟ | به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری زکات فطره سال 97 بر اساس قوت غالب مردم (گندم) برای هر نفر ۸ هزار تومان اعلام شد. فطریه باید در روز عید سعید فطر پرداخت شود. سایر مراجع عظام تقلید نیز مبلغ و میزان فطریه سال 97 را اعلام کردند. جزئیات و زمان پرداخت زکات فطره را در ادامه بخوانید...