اخبار سخن سردبیر

عروسی، مراسم عروسی، حوادث عروسی، عروس و داماد، محسن باقری، سخن سردبیر

سخن سردبیر | کمی به رفتارمان شک کنیم

کل یادگاری شب عروسی به چند عکس با یک دوربین عکاسی زنیت 135 ختم می شد و مراسم شام و خداحافظی. این روزها زوج ها برای مراسم عروسی شان چه خرج های عجیبی که نمی کنند!