اخبار سخنرانی ترامپ

سخنرانی ترامپ در سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مشروح سخنرانی ترامپ در سازمان ملل

مشروح سخنرانی ترامپ در سازمان ملل | ترامپ دیر به سخنرانی رسید | خنده حضار به اظهارات ترامپ دربارۀ کارنامه‌اش

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه پیش از ورود به تالار برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ؛ با تکرار ادعاهای خود درباره ایران گفت: ایران باید قبل از اینکه من با آنها دیدار داشته باشم ؛ لحن گفتار خود را تغییر دهد.