اخبار زن بزرگتر

رابطه با زن میانسال، رابطه با زن بزرگتر، ازدواج با زن بزرگتر، ازدواج موقت، صیغه، طلاق، رابطه نامشروع،

شوهرم عاشق زنی میانسال شده! | راز کتک خوردن های زن جوان

شوهرم عاشق زنی میانسال شده! | زنی که به علت ضرب و شتم از شوهرش شکایت کرده بود، گفت: شوهرم با زنی میانسال رابطه برقرار کرده و مرا کتک می زند! او می گوید: وقتی همسرم فهمید که من متوجه ماجرا شده ام با بی حیایی مقابلم ایستاد و گفت او را به عقد موقت خودم درآورده ام

ازدواج، ازدواج با زن بزرگتر، ازدواج پسر جوان با زن میانسال، مهریه، طلاق، عاقبت ازدواج با زن بزرگتر، زن بزرگتر، ازدواج با زن میانسال،

ازدواج پسر جوان با زن 50 ساله مقیم کانادا 1343 سکه مهریه | عاقبت ازدواج با زن بزرگتر!

ازدواج پسر جوان با زن 50 ساله و مهریه 1343 سکه ای | پسر جوان که در آرزوی رفتن به کانادا بود، ازدواج با زن 50 ساله مقیم این کشور را راهی برای خوشبخت شدن و رسیدن به آرزویش می دید، همین شد که اصرار کرد خانواده اش ازدواج اورا با مهرناز بپذیرند و با 1343 سکه مهریه مهرناز 50 ساله مخالفت نکنند... این وسط اما اتفاقی افتاد که به جدایی این زوج نامعمول انجامید...