اخبار زمین لرزه

ژاپن, دانش, زلزله, زمین لرزه

برآورد خسارت‌ اقتصادی زلزله بزرگ در ژاپن

همشهری آنلاین: متخصصان ژاپنی برای نخستین بار خساراتی را که در اثر وقوع احتمالی یک زمین لرزه عظیم در امتداد فرورفتگی نانکای در آب‌های ساحلی اقیانوس آرام در مرکز و غرب ژاپن یا در منطقه کلان شهر توکیو، در طولانی مدت به اقتصاد وارد خواهد آمد، برآورد کرده‌اند.