اخبار زمین لرزه

انتظامی حوادث, زمین لرزه

کرمانشاه لرزید

زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر حوالی تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند.