اخبار رهن و اجاره

معاملات خرید خانه، خرید خانه، قیمت خانه، قیمت خانه شما، کیلید، سامانه خرید و فروش و رهن و اجاره خانه، رهن خانه، اجاره خانه، خرید و فروش خانه

معاملات خرید خانه به چه دلایلی فسخ می‌شوند؟

یکی از اتفاقات متداول در معاملات مختلف فسخ معامله است. هرچه ارزش معامله بالاتر برود احتمال فسخ معامله هم بیشتر می‌شود، به‌خصوص که پای معامله پرسودی مانند خرید خانه در میان باشد.