اخبار دختر جوان

شکایت دختر جوان از مادرش، حوادث، شکایت، طلاق

شکایت عجیب دختر جوان از مادرش: زندگی‌مان را نابود کرد و حالا برادرم را دزدیده!

شعله های سرکش غرور و خودخواهی های مادرم زندگی ما را به آتش کشید. او فقط با این اعتقاد که خانواده اش اجازه تصمیم گیری در انتخاب همسر را به او نداده اند و به اجبار پای سفره عقد نشسته است، روزگار ما را سیاه کرد و سعادت و خوشبختی را از ما گرفت.