اخبار حقوق بازنشستگی

ارتش، حقوق ارتش، حقوق پرسنل ارتش، حقوق نیروهای مسلح، حقوق پرسنل نیروهای مسلح، پرداخت حقوق ارتش، حقوق ارتشیان، حقوق ارتش، حقوق مرداد ارتش، ماجرای حقوق ارتش، کسری حقوق نیروهای مسلح، کسری حقوق پرسنل ارتش، حقوق بازنشستگی ارتش، نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران،

ماجرای حقوق نیروهای مسلح | علت کسری حقوق و تاخیر در پرداخت به نیروهای مسلح چیست؟

شرق نوشت: كسي توضيحي نمي‌دهد. خبر تنها از سوي كانال‌هاي خبري و دست به دامن‌شدن بازنشسته‌هاي ارتش به بيرون درز مي‌كند. حقوق بازنشسته‌ها اين‌بار باز هم با تأخير پرداخت مي‌شود. اتفاقي تكراري، اما بخش قابل توجه اين خبر، اين بخش است؛ حقوق بازنشسته‌ها بين ٢٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان كسر شده و حتي برخي نيز خبر داده‌اند دريافت حقوق‌شان از ارتش به‌كل قطع شده است.