اخبار تخریب روحانی

روحانی، حسن روحانی، حسن روحانی در یک نگاه، کتاب حسن روحانی در یک نگاه، همکاری روحانی با ساواک، اتهام زنی به رئیس جمهور، عدم کفایت، عدم کفایت سیاسی، عدم کفایت روحانی، عدم کفایت سیاسی روحانی، عدم کفایت سیاسی چیست، حذف روحانی، توهین به روحانی، تخریب روحانی،

کتاب «حسن روحانی در یک نگاه»؛ اتهام زنی ها به رئیس جمهور | از همکاری با ساواک تا مجتهد نبودن روحانی!

کتاب «حسن روحانی در یک نگاه» نوشته کامران غضنفری این روزها در فضای مجازی به صورت pdf دست به دست و دانلود می شود. نویسنده در این کتاب اتهامات تندی را علیه رئیس جمهور مطرح کرده است از جمله احتمال همکاری روحانی با ساواک، مجتهد نبودن حسن روحانی (که عضو مجلس خبرگان هم هست)، زمینه سازی رئیس جمهور برای براندازی نظام و...