اخبار تجاوز به زن

تجاوز، تجاوز به زن جوان، تجاوز مردان شیطان صفت، تهیه عکس از تجاوز، تهیه فیلم از تجاوز، تهیه عکس و فیلم از تجاوز، آزار و اذیت زن مطلقه جوان،آدم ربایی و تجاوز،تیر اندازی، درگیری مسلحانه، شرب خمر

انتقام پدر خشمگین از متجاوزان

دو مرد شیطان صفت که در اقدامی شرورانه به زن جوانی تجاوز و سپس اقدام به تهیه فیلم کرده بودند از طرف پدر دختر مورد حمله قرار گرفتند.