اخبار اغتشاشات اخیر

رضا اوتادی، پلیس، اغتشاشات اخیر،

قاتل رضا اوتادی تحت تعقیب

دادستان عمومی و انقلاب کرج از ایجاد اکیپ ویژه برای دستگیری قاتل رضا اوتادی فردی که در تجمعات ناآرامی‎های اخیر کرج کشته شد، خبر داد