اخبار یونیسف

فرهنگی, یونیسف, کودکان, اصفهان

رویکرد شهرنشینی برای توجه به کودکان تغییر کند

اصفهان - ایرنا - نماینده صندوق کودکان ملل متحد در ایران (یونیسف)گفت: رویکرد شهرنشینی خود را باید تغییر دهیم، در غیر این صورت بسیاری از کودکان در فضایی مملو از محرومیت و عاری از حقوق زندگی خواهند کرد.

حقوقی قضایی, یونیسف

نهادها باید کودکان خاطی را به جامعه بازگردانند

نماینده یونیسف در ایران با بیان اینکه نهادها باید کودکان خاطی را به جامعه بازگردانند، تاکید کرد: باید برای هدایت کودکان آسیب‌‌‌‌‌پذیر به آموزش اقدام کنیم. عدالت برای نوجوانان باید به رویه ملی تبدیل شود. براساس اصول و راهکارهای قانونی اقدام کارآمد زمانی صورت می‌گیرد که شاهد تمرکزها باید به سمت پیشگیری باشد و در این خصوص باید از قانون حفاظت از نوجوانان سازمان ملل پیگیری کنیم که حداقل‌‌‌های لازم در این خصوص مدنظر قرار بگیرد.

حقوقی قضایی, یونیسف, خدائیان

درصدد برگزاری همایش بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان با همکاری یونیسف هستیم

معاون حقوقی قوه قضاییه در دیدار با مشاور منطقه‌ای یونیسف گفت: آن چه که در این نشست به عنوان اقدامات کشور مطرح شده است تنها دربردارنده عملکردی است که توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و با همکاری یونیسف انجام شده است.