اخبار گزارش 100 روزه دولت یازدهم

گزارش 100 روزه دولت یازدهم, حسن روحانی

روحانی: نواسان نرخ ارز نخواهیم داشت/3

رییس جمهور گفت: برنامه دولت این نیست که از طریق قیمت ارز بخواهد کسب درآمد کند، شایعه‌ای بین مردم است که «دولت پول کم آورده و قیمت ارز را زیاد کرد تا پول به دست آورد!» خیر این طور نیست.

گزارش 100 روزه دولت یازدهم, حسن روحانی, توزیع نقدی یارانه, یارانه

پاسخ روحانی به اینکه چرا در این دولت یارانه نقدی افزایش نیافت/ تعهد دولت به رفع فقر مطلق/۱

رئیس جمهور در گزارشی که از عملکرد دولت دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته ارائه داد، به شعارهای اقتصادی‎اش در دوران تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و بر تعهدش برای اجرای آنها تا پایان عمر این دولت تاکید کرد.