اخبار گازگرفتگی

اورژانس, پزشکی قانونی, حوادث گازگرفتگی

«گاز» ۳۸۸ نفر را طی ۹ ماه کشت

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان ۳۸۸ نفر را طی ۹ ماه گرفت که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۳ درصد کاهش داشته است.

گازگرفتگی، اخبار اجتماعی، اجتماعی، گاز منوکسیدکربن

باخت زندگی به سرما

زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد است. هرچه سر را در گریبان می بری، فایده ای ندارد. آتشی می افروزی تا دمی بیاسایی، اما کمی سهل انگاری قاتل خاموش را به شکار می آورد.