اخبار کوهنورد

کوهنوردی،خطرهای کوه،ماجراجویی،طبیعت،طبیعت گردی

کوهنوردی ورزش ماجراجویان

«ادو یسترز» کوهنورد آمریکایی می‌گوید: هیچ کوهی ارزش مرگ یک انسان را ندارد، بنابراین نباید حوادث کوه به عادت تبدیل شود، همچنین کوه ها خطرناک نیستند و کوهنوردی هم خطرناک نیست، بلکه رفتار ماست که خطرآفرین است.