اخبار کنترل کیفیت

شرکت کنترل کیفیت هوا تهران, محیط زیست ایران, پیش بینی, آب و هوا

تهران | هوا سالم است

همشهری‌آنلاین: مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا تهران گفت: هوا پایتخت طی یک‌شنبه ۲۲ مهرماه سالم است و دمای هوا در تهران تا دوشنبه ۲۳ مهرماه افزایش می‌یابد.

محیط زیست ایران, پیش بینی, شرکت کنترل کیفیت هوا, آب و هوا

هوای بیشتر مناطق تهران سالم است

همشهری‌آنلاین: مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا تهران گفت: کیفیت هوا تهران شنبه ۲۱ مهرماه در بیشتر مناطق سالم خواهد بود.